Selasa, 16 Oktober 2012

Rabu, 03 Oktober 2012

Lirik Ada Band (Lama)


1000 Bayang  (Ada Band)
=======================

Sendiri aku berbisik tanpa berkawan
Takkan ada yang kuusik ku terus berjalan
Terbelenggu di dalam ruang dan waktu
Telusuri jalan yang penuh rintangan

Reff :
Seribu bayangan dirimu terus melayang
Mengisi seluruh khayalku
Buka semua luka
Kuingin kau hilang dariku

Senin, 22 Agustus 2011

Tutorial Sederhanos Photoshop (biru langit)

Tutorial ini adalah tutorial sederhana yang berasal dari kemampuan sederhana (minimos sekilos), tak ada niat tuk pameros.. :) hanya tuk berbagi pengalaman..
Langsung ke TKP (Tempat Kerja Photoshop)... :D

Buka gbr langit yg mo di editos...

Minggu, 17 April 2011

Memory i lokkung

    Mata lape tarpodom padahal panorang domma pagi jam 4.00 WIB. halani lang tarpodom, hubuka ma blog on janah taringat ma diri tikki ihuta.

Huta Lokkung

       Mardingat tikki dakdanak ope, masuk SD ma tahun 1989, aima SD GKPS Marjandi dolok, goran ni do SD GKPS Marjandi dolok, tapi i lokkung do sikolah ai. Anggo nini namatua memang SD on i Marjandi Dolok do hinan, halani daoh i pindahkon ma hu lokkung..

       Masuk kalas 1 marumur 6 tahun, guru kalas 1 tikki ia aima "Guru Piring". lang huboto mase ai panggorani bani bapak guru ai, bani kalas 2 pe mangajar do tong bapak ai. jadi merangkap do ia, mungkin halani minim ni guru tikki ai. 4 halak do guru bani panorang ai, bani kalas 1 pakon 2, aima "Guru Piring", kalas 3 aima L. Sinaga, Kalas 4 pakon 5 aima J. Sinaga, Guru kalas 6 aima J. Saragih merangkap Kepala Sekolah.

      Masuk hu kalas 1 takkas pe pardingat, kaki ayam alias lang maralas kaki husikolah, hassi pe murid baru, janah lang pitah diri sonai. Dong do nian na marsolop, tapi lang piga-piga halak, bahatan markaki ayam do. Sakalas hinan na takkas hudingat aima Jon Edi Posman Sinaga (Edi=au sandiri),John Evendi Saragih (Even), Delnita Saragih (Delni), (Alm)Jenri Aman Sidabariba (Jenri), Rustam Efendi Sinaga (Rustam), Kristian Saragih (Tian), Heltiana Sinaga (Helti), Suriani Sumbayak (Suri), Azlena Rose K Purba (Rose), Liza Wati Purba (Ija), Jon Sayurdin (Undin). Mungkin dong piga halak lang tarsobut halani ingatan diri hurang takkas bani tikki ai, halani domma dokah tarlopusi.

      Panorang tikki ai, halani hurang bahat ni guru, anggo dasma les Penjas i suruh ma huluar ruangan. Olah raga ni pitah marbola kasti do torus. Pelajaran Penjas nggo lang salah au, i mulai humbani kalas 3. jadi mulai kalas 3 das hubani kalas 6 asal pelajaran penjas marbola kasti ma.

     Guro-guro tikki ai, mar-duel-duel, mar-cas (pake kartu gambar), mar-guli, mar-karet, mar-ayak-ayak, mar-kong, martangsi (daboru), mar-galapang, mar-jalekkat pakon nalegan. Mulak sikolah, bahatan do hujuma. mulak hunjuma mamboan soban, dong na manjujung, dong na mangabarai, sipata soban igojoshon..

     Listrik bani panorang ai domma dong, tapi lape PLN. Genset diesel do pe hassa na dong, aipe olat ni jam 21.00 Wib dassa, siap ai ipamate ma, janah masuk ma lampu teplok das bani sogodni. Genset ai pe sipata manggoluh sipata lang, nggo maseda ma genset ai, marlampu teplok ma marlajar. marbirong ma igung, halani timus ni lampu teplok nidokan.....

Sonai ma otik pardingat tikki ai.
Panorang domma 5.30 WIB, husuba ma lobei modom..
Hurang lobihni, marsiarusan ma hita.. hehe..
Isambung holi use panorang na laho roh..


Diatei Tupa
(Edi Sinaga)

Jumat, 08 April 2011

Gambar huta lokkung na dob ipasada..

Gambar huta lokkung dompak kehen..

Taridah anak sikolah laho hu kodei, laho mamboli karupuk tikki ai... hehe..

" Mamboli" nini anak-anak ai
"Aha bam baya...? nini parkode..
" Karupuk jange atturang..." balos ni anak-anak ai..

naima dialog ai pakon satorusni...

Mangidah na masa ai, taringat ma diri tikki anak-anak hinan.. hehe..
Gambar huta lokkung partongahan

Taridah piga-piga rumah bani tekongan ni dalan, on ma partongahan ni huta lokkung...Gambar huta lokkung dompak luan..
Lungun do taridah, halani hujuma do pe parhuta tikki ai.. Anggo i torushon dompak luan, ijai do sikolah SD GKPS lokkung pakon gareja GKPS lokkung..
Gambar hataridahan ni lokkung hun juma buttu, sada juma na dohor hun huta ai..
Taridah ma huta ai bani habungan, hassi pe hurang jelas bani gambar on, tapi dong otik taridah tayup seng ni gareja..Bani gambar on taridah partibar ni huta lokkung itongah habungan.. Anjaha rumah marganjang mangihut dalan...Gambar on aima huta lokkung.

Gambar on ibuat melalui foto satelite, tapi lang au mamoto.. hubuat humbani google maps. lang husangka hape lokkungs masuk bani peta satelite.. hehe... nggo i peta propinsi ra do lang dong, tapi i peta dunia dong do... haha...

Senin, 31 Mei 2010

Longkung (lokkung)

Longkung aima sada huta i Kabupaten Simalungun, Kecamatan Raya. (hurang pe masukan tentang naha do sasintongni huta longkung on, bani nassiam namambotoh nahado hinan longkung on boi ikirim hu email secradon@yahoo.co.id) diatei tupa ma.